હવામાન વિભાગની ભુક્કા કાઢી નાખે એવી આગાહી, આજે ગુજરાતના આ 15 જિલ્લાઓને ધમરોળશે વરસાદ…

આજે 10 તારીખ ના રોજ ગુજરાતના ઘણા જિલ્લાઓમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી રહી છે. અમુક વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરાવી છે. અમુક વિસ્તારોમાં હળવા વરસાદની શક્યતા છે.

આજે 10 તારીખ ના રોજ દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપી, સુરત, નર્મદા, ભરૂચ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, પંચમહાલ અને દાહોદમાં વરસાદની શક્યતા છે. આ વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે હળવા થી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે.

સૌરાષ્ટ્રમાં ત્રણ જિલ્લામાં વરસાદની શક્યતા છે. જેમાં ગીર સોમનાથ, અમરેલી અને ભાવનગરમાં અમુક સ્થળો ઉપર ભળવા વરસાદની શક્યતા રહેલી છે. અમુક વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ પણ જોવા મળે છે.

આવતીકાલે પણ દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓમાં વરસાદની શક્યતા છે. દક્ષિણ ગુજરાતના વલસાડ, નવસારી, સુરત, તાપી, ડાંગ, નર્મદા, છોટાઉદેપુર, પંચમહાલ અને દાહોદમાં વરસાદની શક્યતા છે. સૌરાષ્ટ્રમાં ગીર સોમનાથ, અમરેલી અને ભાવનગરમાં હળવા વરસાદની શક્યતા રહેલી છે.

આજે 10 તારીખ ના રોજ દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપી, સુરત, નર્મદા, ભરૂચ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, પંચમહાલ અને દાહોદમાં વરસાદની શક્યતા છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *